Voor welke periode ga ik een samenwerking met jullie aan?

Met particulieren wordt de overeenkomst afgesloten voor één jaar. Na dit jaar zal het contract stilzwijgend worden verlengd met een jaar, enzovoorts. 


Voortijdige beëindiging

De overeenkomst kan voortijdig beëindigd worden door verkoop van het vakantieobject of onherstelbare schade als gevolg van brand of een natuurramp.

Opzeggen overeenkomst

De overeenkomst dient schriftelijk opgezegd te worden, minimaal 6 maanden voor einde contractdatum. Deze termijn moeten wij aanhouden vanwege het jaarlijks afnemen van advertenties bij onze (web)partners om boekingen te realiseren.

Wanneer u het contract beëindigd, dienen de reeds gemaakte boekingen te worden gerespecteerd. De boekingen worden tussen u en ons afgewikkeld met inachtneming van de in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeenkomen. 

U kunt er daarnaast voor kiezen om een 'verhuurblokkade' te zetten op uw woning vanaf het einde van de looptijd van uw contract. Of u kunt ervoor kiezen om reserveringen aan te blijven nemen, ook na het einde van de looptijd van het contract.